Uprawnienia do przejazdów

Sprawdź pogodę!

Czy wiesz, że...

...klimatyzacja w pojazdach komunikacji miejskiej powinna działać, jeżeli temperatura otoczenia przekracza 25 stopni Celsjusza.
Działa ona poprawnie w pojazdach, jeżeli wszystkie okna są zamknięte. Pomimo włączonej klimatyzacji i w związku z częstym otwieraniem drzwi na przystankach, można odczuć spadek skuteczności jej działania.
Widzisz?! Nie bądź obojętny!
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej

IGKM
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej

Kalendarz
Wrzesień 2020
P W Ś Cz P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Aktualnie online
Gości online: 2

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 2
Najnowszy użytkownik: Administrator
KiedyPrzyjedzie.pl
Rozkłady jazdy (pdf)
Komunikacja tramwajowa

Komunikacja autobusowa

Komunikacja sezonowa

Ogłoszenie!


Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Więcej informacji - Kliknij!
Automaty biletowe!
GoPay - bilet przez Internet!
Kup bilet! - aplikacje mobilne!
Schemat sieci tramwajowej!
Al. 23 Stycznia
Rozkład w telefonie!
Wybierz swój OS telefonu i zainstaluj aplikację!
Skorzystaj online z wyszukiwarki połączeń!
Przewóz osób taksówkami
Witamy na stronie Organizatora Transportu Publicznego w Grudziądzu!

Kontakt:
56 45 10 447 - sekretariat wydziałowy
56 46 59 288 - punkt sprzedaży biletów ul. Chełmińska ALFA
56 69 68 466 - punkt sprzedaży biletów ul. Legionów
Info
Nawigacja
Zasady kontroli biletów
Podstawa prawna: UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego.
Przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu ręcznego środkami komunikacji miejskiej na terenie gminy – miasto Grudziądz. Rozdział 6.


§ 12.1. Uprawnione do kontroli biletów są osoby upoważnione przez operatora, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu zawierającym informacje określone przepisami ustawy Prawo przewozowe.
2. Kontrola może być przeprowadzana przez co najmniej 2 kontrolerów w jednym pojeździe.
3. W czasie korzystania ze środków komunikacji miejskiej pasażerowie zobowiązani są do posiadania i okazania w trakcie kontroli ważnego biletu lub telefonu komórkowego z wyświetloną na ekranie informacją o zakupionym bilecie oraz o wartości zgodnej z obowiązującym cennikiem opłat.
4. W przypadku przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, pasażerowie zobowiązani są dodatkowo do
posiadania i okazywania na wezwanie kontrolera dokumentu uprawniającego do takiego przejazdu.
5. Kontrola biletów okresowych (nie podlegających kasowaniu) polega na sprawdzeniu okresu ważności biletu, sprawdzeniu wpisanego numeru legitymacji na znaczku miesięcznym i porównaniu zgodności danych osobowych na dokumencie umożliwiającym stwierdzenie tożsamości.
6. Bilet okresowy jest nieważny:
1) bez wpisanego numeru legitymacji;
2) gdy jest zniszczony, uszkodzony, o zaniżonym nominale.
7. Bilet okresowy trzymiesięczny jest ważny 90 dni od daty zakupu.
8. Bilet 2, 3 i 24 godzinny uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów, po jednokrotnym skasowaniu.
9. Kontrola ważności biletów jednorazowych (papierowych) i karnetów polega na sprawdzeniu wydruku z kasownika na okazanym przez pasażera bilecie w zakresie:
1) zgodności numeru autobusu oraz tramwaju;
2) aktualnej daty podróży;
3) w zależności od typu kasownika: godziny skasowania biletu z aktualnym czasem wyświetlanym na kasowniku biletów bądź numeru wykonywanego kursu;
4) nominału kontrolowanego biletu, który powinien być zgodny z obowiązującym cennikiem opłat.
10. Bilet jednorazowy, czasowy i karnet jest nieważny gdy:
1) jest zniszczony, uszkodzony, o zaniżonym nominale, był kasowany więcej niż jeden raz;
2) został skasowany po ogłoszeniu kontroli.
11. Bilet jednorazowy jest nieważny, jeżeli wykorzystywany jest jako bilet 2, 3 i 24 godzinny.
12. Przejazd bez ważnego biletu grupowego obciąża opiekuna grupy.
13. Na każde żądanie pasażera kontroler zobowiązany jest do podania pasażerowi swojego numeru służbowego oraz poinformowania o miejscu i sposobie składania reklamacji.
14. Kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego.
15. W razie nieokazania dokumentu, o którym mowa w ust. 13 kontroler, ma prawo ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia tożsamości pasażera.
16. W razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony kontroler ma prawo zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.
17. Do czasu przybycia Policji lub innych organów porządkowych, pasażer obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez organizatora albo osobę przez niego upoważnioną.