Uprawnienia do przejazdów

Sprawdź pogodę!

Czy wiesz, że...

...klimatyzacja w pojazdach komunikacji miejskiej powinna działać, jeżeli temperatura otoczenia przekracza 25 stopni Celsjusza.
Działa ona poprawnie w pojazdach, jeżeli wszystkie okna są zamknięte. Pomimo włączonej klimatyzacji i w związku z częstym otwieraniem drzwi na przystankach, można odczuć spadek skuteczności jej działania.
Widzisz?! Nie bądź obojętny!
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej

IGKM
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej

Kalendarz
Październik 2020
P W Ś Cz P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 2
Najnowszy użytkownik: Administrator
KiedyPrzyjedzie.pl
Rozkłady jazdy (pdf)
Komunikacja tramwajowa

Komunikacja autobusowa

Ogłoszenie!


Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Więcej informacji - Kliknij!
Automaty biletowe!
GoPay - bilet przez Internet!
Kup bilet! - aplikacje mobilne!
Schemat sieci tramwajowej!
Al. 23 Stycznia
Rozkład w telefonie!
Wybierz swój OS telefonu i zainstaluj aplikację!
Skorzystaj online z wyszukiwarki połączeń!
Przewóz osób taksówkami
Witamy na stronie Organizatora Transportu Publicznego w Grudziądzu!

Kontakt:
56 45 10 447 - sekretariat wydziałowy
56 46 59 288 - punkt sprzedaży biletów ul. Chełmińska ALFA
56 69 68 466 - punkt sprzedaży biletów ul. Legionów
Info
Nawigacja
Zasady kontroli biletów
Podstawa prawna: OKÓLNIK NR 46/2011 PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie zasad przeprowadzania kontroli biletów na przewóz osób i bagażu w środkach komunikacji miejskiej oraz praw i obowiązków kierującego pojazdem. Obowiązuje od dnia 13 czerwca 2011 r.

§ 1. Prawa i obowiązki kontrolera biletów w środkach komunikacji miejskiej
1. Podstawowym zadaniem kontrolera biletów jest sprawdzenie, czy pasażerowie korzystający z przejazdu środkami komunikacji publicznej posiadają ważne bilety na przejazd zgodne z obowiązującym cennikiem opłat i dokumenty uprawniające do korzystania z przejazdów ulgowych bądź bezpłatnych. Kontroler uprawniony jest również do sprawdzenia, czy pasażerowie przewożą bagaż lub zwierzęta na podstawie ważnego biletu (biletów).
2. Kontroler biletów winien wykazać się znajomością: ogólnych zasad kontroli wynikających z ustawy Prawo przewozowe oraz ustawy o ochronie danych osobowych, Uchwał Rady Miejskiej w Grudziądzu oraz planu sieci komunikacyjnej autobusowej i tramwajowej, której organizatorem jest gmina - miasto Grudziądz.
3. Warunkiem przystąpienia przez kontrolera do pracy jest posiadanie identyfikatora uprawniającego do przeprowadzania kontroli oraz zapasu druków opłaty dodatkowej.
4. Przed ogłoszeniem kontroli kontroler okazuje kierującemu pojazdem identyfikator i prosi o zablokowanie kasowników, a po przeprowadzeniu kontroli o ich odblokowanie (nie później niż przed przyjazdem do następnego przystanku).
5. Dokonanie kontroli poprzedza skasowanie kontrolki w celu ustalenia kodu kasownika.
6. Kontroler ogłasza rozpoczęcie kontroli w pojeździe po uprzednim upewnieniu się, iż wszyscy pasażerowie, którzy wsiedli do pojazdu skasowali bilety lub że zachowanie pasażerów nie wskazuje na zamiar skasowania biletu.
7. W trakcie wykonywania obowiązków służbowych kontrolujący jest zobowiązany do udzielania wyczerpujących odpowiedzi na pytania pasażerów dotyczące uprawnień do korzystania z ulgowych lub bezpłatnych przejazdów, cen i rodzajów biletów, regulaminu przewozu, opłat dodatkowych i przebiegu linii komunikacyjnych.
8. Wszelkie formalności w stosunku do pasażerów, którzy naruszyli przepisy taryfowe bądź porządkowe należy załatwiać w sposób taktowny i grzeczny.
9. W przypadku stwierdzenia braku ważnego biletu za przejazd, naruszenia przepisów taryfowych, braku ważnego biletu uprawniającego do przewozu bagażu, zwierząt, kontroler winien nałożyć opłatę dodatkową.
10. W celu ustalenia tożsamości podróżnego kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu potwierdzającego dane osobowe.
11. Kontroler ma obowiązek zapoznać pasażera z treścią dokumentu nakładającego na pasażera opłatę dodatkową i po podpisaniu go przez pasażera przekazać pasażerowi oryginał, zaś kopię dołączyć organizatorowi przewozów. W przypadku, gdy pasażer odmówi złożenia podpisu bądź przyjęcia dokumentu należy na kopii umieścić adnotację o odmowie podpisania lub przyjęcia dokumentu.
12. W przypadku samowolnego opuszczenia pojazdu przez pasażera i pozostawieniu biletu lub dokumentu tożsamości kontroler dołącza go do dokumentu nakładającego opłatę dodatkową i z krótkim opisem sytuacji doręcza organizatorowi przewozów.
13. W przypadku obraźliwego zachowania pasażera kontroler sporządza oddzielny raport i przekazuje go do biura organizatora przewozów.
14. Kontrolerowi zabrania się: odstępowania identyfikatora innej osobie, przyjęcia jakichkolwiek korzyści majątkowych w zamian za odstąpienie od nałożenia opłaty dodatkowej.
15. Kontroler nie ma prawa wydawania poleceń obsłudze pojazdu, za wyjątkiem zgłoszenia o zablokowanie kasowników.
16. Kontroler nie ma prawa zabronić wyjścia z pojazdu pasażerom, wobec których nie rozpoczęto kontroli.
17. Zabroniona jest zmiana trasy przejazdu w celu dowiezienia pasażera nieposiadającego dokumentu tożsamości do Policji lub Straży Miejskiej.
18. W sytuacji gdy wskutek polecenia kontrolera został spowodowany postój pojazdu lub zmiana jego trasy kontroler zobowiązany jest sporządzić raport opisujący zdarzenie, datę, godzinę zdarzenia, numer linii, numer boczny pojazdu, czas trwania zdarzenia oraz wskazać sprawcę zdarzenia.
19. Kontroler jest zobowiązany poinformować sprawcę zdarzenia, o którym mowa w ust. 18 o wysokości opłaty dodatkowej za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu.
20. Kontroler jest zobowiązany przekazać raport opisujący zdarzenie tego samego dnia lub w dniu następnym do organizatora przewozów.
21. W przypadku wydania przez kontrolera nieuzasadnionego polecenia zjazdu pojazdu z trasy jest zobowiązany do pokrycia kosztów z tym związanych.