Uprawnienia do przejazdów

Sprawdź pogodę!

Czy wiesz, że...

...klimatyzacja w pojazdach komunikacji miejskiej powinna działać, jeżeli temperatura otoczenia przekracza 25 stopni Celsjusza.
Działa ona poprawnie w pojazdach, jeżeli wszystkie okna są zamknięte. Pomimo włączonej klimatyzacji i w związku z częstym otwieraniem drzwi na przystankach, można odczuć spadek skuteczności jej działania.
Widzisz?! Nie bądź obojętny!
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej

IGKM
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej

Kalendarz
Maj 2021
P W Ś Cz P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 2
Najnowszy użytkownik: Administrator
Automaty biletowe!
KiedyPrzyjedzie.pl
Rozkłady jazdy (pdf)
Komunikacja tramwajowa

Komunikacja autobusowa
Ogłoszenie!


Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Więcej informacji - Kliknij!
GoPay - bilet przez Internet!
Kup bilet! - aplikacje mobilne!
Schemat sieci tramwajowej!
Al. 23 Stycznia
Rozkład w telefonie!
Wybierz swój OS telefonu i zainstaluj aplikację!
Skorzystaj online z wyszukiwarki połączeń!
Przewóz osób taksówkami
Witamy na stronie Organizatora Transportu Publicznego w Grudziądzu!

Kontakt:
56 45 10 447 - sekretariat wydziałowy
56 46 59 288 - punkt sprzedaży biletów ul. Chełmińska ALFA
56 69 68 466 - punkt sprzedaży biletów ul. Legionów
Info
Nawigacja
Dane kontaktowe - Wydział Komunikacji Miejskiej UM Grudziądz
Wydział Komunikacji Miejskiej - KOM. Adres: ul. Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz. W Wydziale działają dwa referaty.

Referat Organizacji i Nadzoru Przewozów
Do właściwości Referatu należy w szczególności:
1) zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego;
2) badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej;
3) podejmowanie działań zmierzających do realizacji istniejącego planu transportowego albo do aktualizacji tego planu;
4) ustalanie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze właściwości organizatora;
5) określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;
6) określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz informowaniu o stawce za korzystanie z tych obiektów;
7) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania prowadzącego do zwarcia umowy oświadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
8) zawieranie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
9) ustalanie opłat za przewóz oraz innych opłat, o których mowa w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz.601 z późn. zm.), za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
10) ustalanie sposobu dystrybucji biletów za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
11) ocena i kontrola realizacji przez operatora i przewoźnika usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
12) nakładanie i egzekwowanie kar umownych nakładanych na operatorów/przewoźników;
13) kontrola nad przestrzeganiem przez operatora i przewoźnika zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, w zakresie przestrzegania rozkładów jazdy, warunków technicznych pojazdów i oznakowań pojazdów;
14) współpraca z przedsiębiorcami przy aktualizacji rozkładów jazdy w celu poprawy funkcjonowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej;
15) analiza realizacji zaspokajania potrzeb przewozowych wynikających z wykonywania przewozów na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
16) dokonywanie zmian w przebiegu istniejących linii komunikacyjnych;
17) zatwierdzanie rozkładów jazdy oraz dokonywaniu ich aktualizacji;
18) administrowanie systemu informacji dla pasażera;
19) określenie metodologii i sposobu rozliczania rekompensaty z tytułu wykonywanych usług przewozowych przez operatora;
20) wykonywanie analiz komunikacyjnych poprzedzających wydanie zezwoleń na przewozy;
21) uzgadnianie zasad korzystania z przystanków przez przewoźników;
22) przeprowadzanie badań służących bieżącej weryfikacji prawidłowości oferty przewozowej;
23) badanie efektywności ekonomicznej poszczególnych linii komunikacyjnych;
24) zawieranie porozumień międzygminnych w zakresie komunikacji miejskiej i umów o współfinansowanie przewozów;
25) projektowanie układów komunikacyjnych;
26) promocja sprzedaży usług zbiorowej komunikacji miejskiej organizowanej przez gminę-miasto Grudziądz;
27) opracowywanie projektów aktów prawnych w zakresie: taryf przewozowych, przepisów porządkowych, przejazdów ulgowych i bezpłatnych;
28) prowadzenie spraw związanych z kontrolą biletów w komunikacji miejskiej oraz windykacją należności z tego tytułu;
29) prowadzenie spraw związanych z budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych;
30) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem albo zrządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego;
31) wydawanie licencji, zezwoleń i zaświadczeń na transport drogowy;
32) wydawanie zezwoleń na przejazd po drogach pojazdów (z ładunkiem lub bez), o masie, nacisku osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach.

Referat Sprzedaży Biletów
Do właściwości Referatu należy w szczególności:
1) emisja, sprzedaż, dystrybucja biletów komunikacji miejskiej (indywidualna i hurtowa);
2) emisja i sprzedaż rozkładów jazdy;
3) promocja sprzedaży biletów komunikacji miejskiej organizowanej przez gminę-miasto Grudziądz.